Κιβωτοποιΐα Λαφάρας

Ιστορικό της Κιβωτοποιΐας Λαφάρας

To 1974 ιδρύθηκε από τον Δημήτρη και Παναγιώτη Λαφάρα μία κιβωτιοποιΐα στην περιοχή Άγιος Θεολόγος της Νάουσας από την οποία παράγονται κιβώτια φρούτων.Το 1987 η εταιρεία παράγει τα πρώτα κιβώτια για την εξαγωγή φρούτων, παράλληλα η έδρα και οι εγκαταστάσεις μεταφέρονται στο 7° χλμ. Νάουσας-Βέροιας (Στενήμαχος) σε ιδιόκτητο χώρο 5 στρεμμάτων με κτιριακές εγκαταστάσεις 500 τ.μ. Το 2001 η εταιρεία αποφασίζει την αύξηση των κτιριακών εγκαταστάσεων. Η παραγωγή κατέχει 500 τ.μ. καθώς οι αποθηκευτικοί χώροι και τα γραφεία κατέχουν 1000 και 50 τ.μ. αντίστοιχα. Σήμερα η εταιρεία διοικείται από τους Αντώνη Λαφάρα του Δημήτρη και Αντώνη Λαφάρα του Παναγιώτη.Διαθέτει 1 γραμμή κατασκευής κιβωτίων, παράγοντας περίπου 5.000.000 κιβώτια ετησίως και απασχολεί 25 εργαζόμενους. Πελάτες της εταιρείας είναι κατά κανόνα αγροτικοί συνεταιρισμοί και εξαγωγείς φρούτων.