Κιβωτοποιΐα Λαφάρας

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

20X30X11
Αποθήκη

26X47X9
Αποθήκη

30X50X13
Εργοστάσιο

40X30X9
Γραφείο

43X30X16
Παραγωγή

50X30X9
Παραγωγή

50X30X13
Παραγωγή