[Αρχική Σελίδα] [Εταιρεία] [Προϊόντα] [Εγκαταστάσεις] [Νέα] [Επικοινωνία]

1999: Συμμετοχή  της εταιρείας σε επιχειρηματική αποστολή που διοργάνωσε το Γ.Β.Α. Ημαθίας στο Potsdam του Βερολίνου στο χρονικό διάστημα από 27 έως 31 Οκτωβρίου στα πλαίσια της ΕUROPARTENARIAT ΄99, η οποία αφορούσε την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων από διαφορετικά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο.

2003: Η εταιρεία αναπτύσσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) σύμφωνα με το διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο ISO 9001:2000.Το συγκεκριμένο πρότυπο θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα διευκόλυνσης των συναλλαγών της εταιρείας τόσο στην εθνική όσο και στην διεθνή αγορά αν χρειαστεί.Η πιστοποίηση γίνεται στις 3 Οκτωβρίου.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΑΦΑΡΑΣ & ΣΙΑ 0.Ε.
Κιβωτιοποιΐα
7° χλμ. Νάουσας - Βέροιας, Έξοδος Α3
Τ.Κ. 592 00, Νάουσα
Τηλ. 2332041520, fax: 2332042988
κιν.: 6978557920
e-mail: info@lafaras.gr